english  bulgarian  Japanese

Успехът на ТоИвЕл се дължи на талантливите разработчици и инженери в нашия екип.

Високо квалифицирания ни екип се състои от професионалисти, работещи за успеха на всеки проект. Екипът разполага с необходимото оборудване, технологии и работна среда, които подпомагат достигането на максимална ефективност в работата.

Членове на екипа ни са учени от Българска Академия на науките. Те имат дългогодишен опит в областта на ядрената електроника и обработката на сигнали.

Преподаватели от Софийски Университет също участват в екипа ни и допринасят за високото качество на вградения софтуер и оригиналните решения.

Стремим се да сме в крак с последните научни изследвания, за да използваме резултатите им в нашата работа. Нашата цел е да създаваме продукти на най-съвременно технологично ниво.