english  bulgarian

ТоИвЕл е частна българска компания създадена през 1991 г.

Основната ни дейност е проектиране и разработване на високо технологични продукти - вградени системи, индустриално оборудване и ядрена електроника.

Нашият екип се състои от високо квалифицирани специалисти, които допринасят за развитието на компанията.

До сега сме изработили индустриално оборудване, което се използва в продължение на много години в някои от най-големите български заводи от тежката индустрия.

Последните ни продукти са базирани на най-новите технологични постижения в областта на софтуера и електрониката.

  • Нашият многоканален анализатор с интегриран аналогово-цифров преобразувател, може да се използва с различни системи, включително и най-модерните и бързи мулти-катодни силициеви детектори. Той осигурява бързо и прецизно измерване както за лабораторни, така и за индустриални цели.
  • Целта на нашата новата разработка - Система за цифрова обработка на сигнали е избягването на недостатъците, свързани с използването на конвенционални формиращи усилватели, като в същото време се постига още по-голяма скорост и прециазност на измерванията.
  • Модулите Формиращ усилвател са разработени за използване в системи с множество входни канали - от 16 до 256 с електронно програмиране на работните параметри.
  • Удобният Софтуер за натрупване и анализ на спектри е специално проектиран за Рентгено-флуоресцентен анализ (РФА), а също така и за Гама-спектрометрия. Предназначен е да събира данните и да управлява цялата гама инструменти, разработени от нас.