english  bulgarian  Japanese

DSP-spectrometer е високоскоростна система за цифрова обработка на сигнали от полупроводникови детектори, използваща адаптивна филтрация. Вграденият многоканален анализатор има възможност за натрупване на спектри с размер до 4К.

Аналоговата част включва диференцираща верига, компенсация на P/Z, програмируемо време за формиране и програмируем усилвател. Тази част напълно замества традиционните формиращи усилватели.

Цифровата част включва специализирано ядро за обработка на сигнала, както и многоканален анализатор с двойно буфериране за постигане на максимална скорост при трансфер на данните по USB без спиране на обработката на сигнала.

Този модул показва забележителни резултати както при ниска, така и при висока активност на детекторната система и позволява работа с практически всякакъв детектор.

 

Система за цифрова обработка на сигнали - самостоятелна апаратура
Система за цифрова обработка на сигнали - самостоятелна апаратура

Система за цифрова обработка на сигнали - модул за вграждане
Система за цифрова обработка на сигнали - модул за вграждане

Performance characteristics:
Resolution 4096 data channels
ADC type (conversion method) Multiple sampling with adaptive digital filtering
ADC conversion time based on pulse shaping time
Signal shaping time 0.25 µs to 8 µs in 6 steps
Selectable signal polarity  
Integral non-linearity TBD
Differential non-linearity TBD
 
Analog input specifications:
Dynamic input range ±2.5 V
 
Mechanical and environmental:
Dimensions 140 x 60 x 20 mm
Weight 80 g OEM, 1Kg
Operating temperature 0 to +40° C
 
Power requirements:
Supply voltage / current 12 V DC / 200mA
 
Gate input specifications:
Gated operation logic level TTL (LVTTL)
 
Serial interface specifications:
UART transfer speed 115.200 Kbaud
USB transfer speed 1.5 Mbps
 
Electrical interface:
BNC/Lemo PA input
BNC/Lemo GATE input
JST connector +12v
USB connector B type
 
Programmable controls:
P/Z adjustable in 100 steps
Coarse gain 8x, 16x, 32x, 64x
Fine gain adjustable in 65535 steps
 
Optional controls:
Detector temperature control 0 V to +2.5 V
SPI control LVTTL