english  bulgarian  Japanese

European X-Ray Spectrometry Conference (EXRS 2006)
Париж (Франция)

Резюме:
Адаптивна съгласувана филтрация на сигнали от рентгенови детектори.
Г. Георгиев, И. Пеев
ИЯИЯЕ - БАН, България
Съгласуваната филтрация е предложена още през 1967 от В. Радека и Н. Карловац* като 'съвършено' решение за остраняване на бял шум. Аналоговите реализации не са практични поради ред причини, някои от които са:

  • нестабилни компоненти, особено аналоговият умножител
  • необходимост от изключително прецизни компоненти

От друга страна цифровото филтриране е познато като извънредно стабилно.
Цялата презентация (.pdf file 592KB).

(*) V. Radeka and N. Karlovac. Least-square-error amplitude
measurement of pulse signals in presence of noise. Nucl. Instrum.
Methods 52: 86'92, 1967.

NEC 2005
XX-ти годишен международен симпозиум по ядрена електроника и изчисления.
Варна, 12-18 Септември, 2005

Резюме:
ADC/MCA Module with PC Interface
Г. Георгиев, И. Пеев
ИЯИЯЕ - БАН, България
Добре познатият метод на Е. Гати за намаляване на диференциалната нелинейност на обикновен АЦП с последователно приближение е реализиран с използването на последните съвременни технологии. Целта на разработването на този АЦП, комбиниран с многоканален анализатор (МКА) и гъвкава комуникация с персонален компютър (RS232, USB или Ethernet) е създаване на компактен, стабилен и надежден уред.
цялата презентация (.pdf file 1.4MB)


European X-Ray Spectrometry Conference (EXRS 2004),
Alghero, Sardinia (Italy)

Резюме:
Известната идея на sliding scale correction за преодоляване на диференциалната нелинейност на Амплитудно-цифрови преобразуватели (АЦП) намира своята нова релизация, използвайки предимствата на програмируеми логически устройства, бързи аналогово-цифрови преобразуватели и прецизни цифрово-аналогови преобразуватели (ЦАП). За увеличаване на производителността на системата, следващото стъпало - многоканален анализатор е реализирано в рамките на същото програмируемо логическо устройство и резултатите от измерванията се съхраняват в двупортова памет. Събраните резултати се прехвърлят към персонален компютър по стандартен комуницаионен канал, който дава възможност на наблюдение и управление на процеса на измерване в реално време. Лабораторните резултати показват, че устройството има възможност за извъшване на над един милион измервания в секунда без да се увеличава мъртвото време на системата, като същевременно данните към пресоналния компютър се прехвърлят няколко пъти в секунда.
цялата презентация (.pdf file 1.2MB)